BAKIR SİYANÜR

BAKIR SİYANÜRGörünümü                             : Kırık beyaz / açık sarımtırak toz
Kimyasal Adı                         : Cuprous cyanide, copper cyanide, cupricin
Kimyasal Formülü                 : CuCN
Ambalaj Şekli                        : 25 kg. lık torbalarda
Tanımı ve Kullanım Alanları :

1. Elektro Bakır kaplama prosesinde,
2. Organik sentezlemede,
3. Paladyum sentezlerinde katalizör olarak

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.