POTASYUM FERRİ SİYANÜR

POTASYUM FERRİ SİYANÜRKimyasal Adı                    : Potassium hexacyanoferrate(III)
Ambalaj Şekli                   : Çuvallarda ve bidonlarda
Kimyasal Formülü            : C6N6FeK3
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Yoğun olarak fotoğrafçılık sektöründe kullanılır. Cyanotype Yöntemi, 1842 yılında, Sir John Herschel tarafından bulunmuştur. Mavi baskı da denilen bu yöntem, demir tuzlarının ışığa karşı duyarlı olmasının bir sonucudur. Potasyum ferri siyanür çözeltisi ile fer amaonyum sitrat çözeltisinin karıştırılmasıyla elde edilen kimyasal sıvı (emülsyon), suluboya kağıdı üzerine sürülür ve kurutulur. Böylece güneş ışığına ya da ultraviole ışığa duyarlı bir fotoğraf kağıdımız olur. Yapılacak tek şey, duyarlı kağıt boyutunda bir negatif fotoğraf oluşturmaktır.

Bunun için; ya karanlık odada yarım ton bir filme bir fotoğraftan (slayt veya negatif) negatif film yapmak ya da dijital çekilen bir görüntüden duyarlı kağıt boyutunda negatif film çıktısı almak gerekir.

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.