TABLET TUZ

TABLET TUZGörünümü             : Beyaz kapsül halde
Kimyasal Adı         : Sodium Chloride
Kimyasal Formülü : NaCl
Ambalaj Şekli        : 25 Kg kutularda
Kullanım Alanları  :

Tablet tuzun; su Arıtma, havuz Temizleme, diyaliz üniteleri, kimya ve ilaç sanayinde kullanımı vardır.
Tablet Tuzun bazı avantajları
1. Su yumuşatıcısını bakımlı ve temiz tutar

Devamını oku...

SODYUM SÜLFÜR

SODYUM SÜLFÜRGörünümü             : Beyaz granül yapıda
Kimyasal Formülü : Na2S
Ambalaj Şekli        : 25 Kg torbalarda
Kullanım Alanları  :

Nötür sodyum sülfür NaS ve asit sodyum sülfür Na HS, kükürtlü hidrojenin sodyum hidrokside etkimesi ile meydana gelir. Kükürt ile ısıtılınca, suni kükürt banyolarının hazırlanmasında kullanılan polisülfürleri verir. Zırnık deri sektöründe yoğun olarak kullanılan bir hammaddedir.

SODYUM SÜLFİT

SODYUM SÜLFİTGörünümü             : Beyaz katı toz
Kimyasal Adı         : Sodium sulfite, Hypo clear
Kimyasal Formülü : Na2SO3
Ambalaj Şekli        : 25 kg. lık torbalarda
Özellikleri              : E221, sülfürik asidin sodyum tuzudur.
Kullanım Alanları  :

1. Kuru meyvelerdeki renk değişimini engellemek için kullanılır. Et içerisindeki kararmayı da engeller.
2. Sodyum tio sülfat gibi fotoğraf sektöründe ve havuzlarda kloru azaltmak amacı ile kullanılır.
3. Kâğıt endüstrisinde kullanılır.
4.Tekstilde ağartıcı, desülfürizasyon ve deklorejinasyon ajanı olarak kullanılır.
5. Askeri amaçla TNT’nin saflaştırılmasında kullanılır.
6. Kimyasal olarak sodyum tio sülfatın üretiminde kullanılır.

SODYUM SİYANÜR

SODYUM SİYANÜRGörünümü             : Beyaz yumurta şeklinde
Kimyasal Adı         : Sodium Cyanide
Kimyasal Formülü : NaCN
Ambalaj Şekli        : 50 kg bidonlarda
Kullanım Alanları  :

Siyanür, hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyebilen metal tuzlarının genel adıdır. En önemlileri, sodyum siyanür ve potasyum siyanürdür. Endüstride ısıtılmış kuru karbonlar üzerinden, amonyak (NH3) ve CO gazlarının karışımı geçirilerek elde edilirler.
HCN (Hidrosiyanik asit), acı badem kokusunda çok uçucu bir sıvıdır. 28 santigrat derecede kaynar. Sudaki çözeltisi çok zayıf asittir. Siyanür ve bileşikleri kimyasal yollarla üretilebildiği gibi, bazı bitkiler ve hayvanlarca da üretilmektedir. Siyanürü doğal olarak üreten birçok bitki, bakteri veböcek vardır.

Devamını oku...

SODYUM SİLİKAT

SODYUM SİLİKATGörünümü             : Şeffaf Renksiz kokusuz
Kimyasal Adı         : Sodium Silicate
Kimyasal Formülü : Na4O4Si
Ambalaj Şekli        : 300 kg varillerde
Kullanım Alanları  :

Silikat, mineral grupları arasında en ilginç ve en geniş grup silikat grubudur. Silikatlar tüm minerallerin %30'unu oluşturmakta olup, yerkabuğunda var olan minerallerin de %90'ını meydana getirmektedirler. Pratik olarak yerkabuğu silikat minerallerinden oluşmaktadır denilebilir. Dolayısıyla yer kabuğunda en bol bulunan 2 element Si ve O dir. Genel olarak bunların birleşmesiyle SiO2 oluşur.SiO4 tetrahedron yapıdadır ve kovalent baglıdır. Magnezyum iyonundan 4 elektron alarak Mg2SiO4 yani fosferit oluşturur. Çift tetrahedral yapı SiO7 dir.

SODYUM NITRIT

SODYUM NİTRİTGörünümü              : Beyaz veya sarımsı renkte katı haldedir.
Kimyasal adı          : E250, gıda katkı maddesi olarak kullanıldığında pembeye boyanarak satılır,
bu nedenle ticari olarak pembe tuz diye de bahsedilir.
Kimyasal Formülü  : NaNO2

Sodyum nitrit endüstrinin kimyasal, petrokimyasal ve metal işleme endüstrisi gibi birçok kolu tarafından kullanılan ısı transfer tuzlarında bir komponenttir. Suda kolaylıkla çözünür, zayıf alkali solüsyonlara sonuç verir. Çözeltilerin hazırlığı, sıcaklıktaki bir düşüşe eşlik eder. Sodyum nitrit, sulu amonyakta ve çeşitli organik solventlerde (etandiol, propandiol ve metanol gibi) çözünür. Sodyum nitrit bir okside edici ve indirgen ajan olarak rol oynayabilir.

Demir-çelik, Al ve diğer birçok metaller, sodyum nitrit ve onun çözeltileriyle bozunmazlar. Klorür ve sülfatların varlığı, metallerin korozyonunu teşvik edebilir. Kauçuk, plastikler, cam, porselen ve seramikler sodyum nitrit çözeltilerine dayanıklıdır. Sodyum nitrit çözeltilerinin asitlerle işlenmesi, nitrik asidin ortaya çıkmasına sebep olabilir ki nitrik asit hızlı bir şekilde soluktan koyu kahverengiye doğru bir renkte nitro gazlarına dekompoze olur.

Devamını oku...

SODYUM NITRAT

SODYUM NİTRATGörünümü                : Beyaz renkli toz
Kimyasal Gıda kodu : E251
Kimyasal Formülü    : NaNO3
Özellikleri                 : Sodyum nitrat doğal oluşan bir mineraldir. Ayrıca Nitrik Asitin soda ile reaksiyonundan sentetik olarak üretilebilir.
Kullanım Alanları     :

1.Sodyum nitratin anti mikrobiyal özellikleri gıda koruyucu katkı maddesi olarak kullanımını sağlar.
2.Potasyum nitrat gibi sodyum nitrat da gıdada özellikle et, et ürünleri ve balıklarda karakteristik lezzet, renk özelliklerini vermek ve mikrobiyal stabilitelerini sağlamak amacıyla kullanılan bir kürleme ajanıdır.
3.Tarım sektöründe en çok gübre olarak ya da gübre yapımına ek olarak kullanılır.
4.Havai fişek, barut ve diğer patlayıcıların yapımında kullanılmaktadır.

Devamını oku...

SODYUM MOLİBDAT

SODYUM MOLİBDATGörünümü             : Beyaz toz
Kimyasal Adı         : Molybdic acid, disodium salt, dihydrate.
Kimyasal Formülü : Na2MoO4.2H2O
Ambalaj Şekli        : 25 Kg. çuvallarda
Kullanım Alanları  :

Molibden geçiş metallerinden olup saf halde gümüşümsü beyaz renkli ve çok serttir. Ergime sıcaklığı oldukça yüksektir. Az miktarda ilavesiyle çeliğin daha da sertleştirilmesi sağlanabilir. Molibden bitkilerin beslenmesinde de önemli olup bazı enzimlerde yer alır.
İsveçli kimyacı Carl Wilhelm Scheele 1778’de, o döneme değin bir kurşun cevheri ya da grafit olduğu sanılan mineralin (molibdenit) bilinmeyen bir metalin sülfür bileşiği olduğunu gösterdi. İsveçli kimyacı Peter Jacob Hjelm de 1782’de molibdeni metal halinde ayırdı ve Yunanca "kurşuna benzer" anlamına gelen molybdos sözcüğünden esinlenerek adlandırdı.

Molibden, wulfenit (PbMoO4) veya powellit (CaMoO4) gibi minerallerde bulunursa da, asıl ticari molibden kaynağı molibdenittir (MoS2). Molibden doğrudan madencilik yoluyla ve bakır madenciliği sırasında yan ürün olarak ta elde edilebilir. Molibden, cevherlerinde %0.01 den %0.5 e değişen miktarlarda bulunur. Dünya molibden madenciliğinin yaklaşık yarısı ABD'de (Phelps Dodge Corporation) yapılmaktadır.

Devamını oku...

SODYUM META SİLİKAT

SODYUM META SİLİKATGörünümü              : Beyaz toz halindedir.
Kimyasal adı          : Sodyum silikat, sodium metasilicate, water glass, liquid glass, cam suyu
Kimyasal Formülü : Na2SiO3
Ambalaj Şekli        : 25 kg. lık torbalarda
Özellikleri              : E550, suda kolaylıkla çözülerek bazik bir çözelti oluşturur.
Kullanım Alanları  :

1. Metal sektöründe onarım amacı ile kullanılır. Sabit ve kırılmaz onarım malzemesidir.
2. Tarım sektöründe kullanılır.
3. Çimento yapımında yoğun olarak kullanılır.
4. Medikal sektörde cilt kesiklerinde deriyi bir arada tutmak için kullanılır.
5. Kâğıt hamurunda kullanılır.

Devamını oku...

SODYUM META Bİ SÜLFİT

SODYUM META Bİ SÜLFİTGörünümü             : Beyaz toz
Kimyasal Adı         : Sodium pyrosulfite, Sodium disulfite
Kimyasal Formülü : Na2S2O5, Na-O-(S=O)-O-(S=O)-O-Na
Ambalaj Şekli        : 25 kg ve 1000 kg torbalarda
Kullanım Alanları  :

1. Tekstil sanayinde elyafın ağartılmasında anti klor ve boyamada sabitleştirici olarak.
2. Selüloz esterler üretiminde antiseptik olarak
3. Aromatik alkoller, aldehitler gibi çeşitli organik maddeler ile sodyum hidrosülfit üretimlerinde ana madde olarak
4. Fermantasyon işleminde antiseptik olarak
5. Deri sanayinde depilatör olarak
6. Kozmetik ve konserve sanayilerinde dezenfektan olarak
7. Kâğıt, şeker, lastik, tutkal, galvanoplasti gibi sanayi kollarında ve değişik uygulama alanlarında

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.