MALEİK ASİT

MALEİK ASİTKimyasal Adı                     : (2)-Butenedioic acid (2Z); (Z)-Butenedioic Acid
Ambalaj Şekli                   : 25 Kg. Çuvallarda
Kimyasal Formülü            : C4H4O4
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Malik asit Ham meyve sularından elde edilen, kimyaca adı hidroksi süksinik asit olan beyaz kristal katı. Malik asit endüstride maleik asitten ve bromosuksinik asitten elde edilir. Malik aside elma asidi de denir. Malik asitte asimetrik karbon atomu olduğundan, optikçe aktiftir.

Devamını oku...

SORBİK ASİT

SORBİK ASİT

Görünümü  :  Beyaz renkte kokusuz kristal toz halinde
Kimyasal Adı  :  Sorbic Acid
Kimyasal Formülü  :  C6H8O2
Ambalaj Şekli  :  25 Kg. çuvallarda   

Kullanım Alanları  

Beyaz renkte, kokusuz, kristal toz halinde ve hafif asidik tattadır. Sorbik asit ile Na ve K tuzları, küf ve mayalara etkilidir. Gıdalarda anti mikrobiyal olarak kullanılmasına izin verilen doymamış organik asit yalnızca sorbik asittir.

Sorbatların NaCl ve/veya fosfatlarla kullanıldığında, orta asitli gıdalarda çoğalan ve toksin üreten Clostridium botulinum’u önlediğini, halen kullanılan nitritin yerini belirli bir ölçüde tutabileceğini belirtmişlerdir. Sorbatlar; gıda sanayinde, çeşitli peynirler ve peynirli ürünler, hububat ürünleri, reçel, jöle ve marmelatlar, soslarda kullanılmaktadır. En yaygın kullanım alanı peynir endüstrisidir. Kaşar peyniri için en başarılı ve sabit küf önleyici oldukları belirlenmiştir.

ATMP-AMİNO TRİMETİLEN FOSFORİK ASİT

ATMPGörünümü                         : Renksiz veya açık sarı şeffaf sıvı
Kimyasal Adı                     : Nitrilotrimethylene Triphosphonic Acid; Nitrilotrismethylenetriphosphonic acid; Amino, tris(methylene phosphonic acid
Kimyasal Formülü            : C3H12NO9P3
Ambalaj Şekli                   : 250 Kğ Plastik Varillerde
Tanımı ve Kullanım Alanı :

ATMP mükemmel chelation sahip, düşük eşik inhibisyon ve kafes bozulma yeteneğine sahiptir. su sistemilerinde özellikle ölçek oluşumu, kalsiyum karbonat engelleyebilirsiniz.

Devamını oku...

LAKTİK ASİT

LAKTİK ASİTGörünümü             : Sıvı
Kimyasal Adı         : 2-Hydroxypropanoic acid
Kimyasal Formülü : C3H6O3
Kullanım Alanları

Laktik Asit, 1780 yılında Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedilen, formülü CH3CHOH-COOH ve kimyaca adı alfa hidroksipropanoyik asit olan, bir organik hidroksi asittir. 1881'de ticari olarak büyük ölçüde ekşimiş sütten elde edildi; bu yüzden süt asidi de denir. Sütte bulunan laktoz, laktik maya denilen bakteriler tarafından laktik aside dönüştürülür.

Devamını oku...

KROMİK ASİT

KROMİK ASİT-YERLİKimyasal Adı         : Chromic Acid
Ambalaj Şekli        : 25/50 Kg fıçılarda
Kimyasal Formülü : H2CRO4

Tanımı ve Kullanım Alanı :
Hakikî kromik asid H2CrO4 olup, sâdece krom trioksidin (CrO3) suda çözünmesiyle elde edilir.

Kromik asidin anhidridi krom trioksit (CrO3) dir. Bu yüzden kromik asidi denilince akla CrO3 gelir. Burada krom (6+) değerliklidir. Kararlı olmayan bir bileşik olup, kendi kendine reaksiyona girerek di(bi) kromat asidi (H2Cr2O7) hâline dönüşür. Kromik asit anhidridi (CrO3) kırmızı pembe kristal olup spesifik gravitesi 2,67 ile 2,82 g/cm3 arasındadır. 197°C’de erir ve erimeden sonra yavaş yavaş bozunur.

Devamını oku...

HİDROKLORİK ASİT

HİDROKLORİK ASİTGörünümü              : Berrak Sıvı Halde
Kimyasal adı           : Muriatic acid, chlorohydric acid
Kimyasal Formülü  : HCL
Ambalaj Şekli         : 75 Kg Bidonlarda,1200 Kg İbclerde, 20 Tonluk Tanker
Tanımı ve Kullanım Alanları
Hidroklorik asit, hidrojen ve klor elementlerinden oluşan, oda sıcaklığı ve normal basınçta gaz halinde bulunan kimyasal bileşiktir. Halk arasında tuz ruhu olarak da bilinir. 9.yüzyılda Arap simyacı Cabir bin Hayyam tarafından keşfedildi ve sonrasında simya alanında kullanıldı. Sanayi Devrimi sırasında, sanayideki önemi keşfedilen asit, önce Leblanc işlemi, sonrasında Solvay işlemi ile sanayi alanında üretilmeye başladı. Hidroklorik asit, tarihte yeni kolaylıkların keşfinde önemli roller üstlendi. Günümüzde PVC'den demir-çeliğe, organik madde üretiminden gıda sektörüne kadar hemen hemen tüm alanlarda hidroklorik asit kullanılmaktadır.

Devamını oku...

HİDROFLORİK ASİT

HİDROFLORİK ASİTGörünümü              : Berrak Sıvı Halde
Kimyasal adı           : Fluorohydric acid; fluoric acid; Hydrogen fluoride solution
Kimyasal Formülü  : HF
Ambalaj Şekli         : 25 Kg Bidonlarda
Tanımı ve Kullanım Alanları
Hidroflorik asit, Hidrojen florür bileşiğinin sudaki çözeltisine verilen ad. Özellikle cam işleme sanayinde kullanılır. Camı aşındırıcı etkisi olduğundan dolayı, cam şişelerde saklanamazlar. Berrak sıvı halinde olup, HF olarak tanımlanır.
Kullanımında oldukça dikkat edilmelidir. Solunması ciddi zehirlenmelere yol açarken, cilt ile teması, derin yanıklara sebebiyet verebilir. Hidroflorik asit yüksek oktanlı benzin yapımında da kullanılır. Ayrıca kullanım alanları arasında; alüminyum ve uranyum'un saflaştırılması, çamaşır ürünlerinde pas uzaklaştırılması, yağ endüstrisinde katalizör gibi konular da bulunmaktadır. Silikat bileşiklerini çözme yeteneği nedeniyle, sık sık kaya örneklerini eritmek amacıyla, mineral ve kaya analiz prosesi sırasında kullanılır. Cam şekillendirmelerinde kullanılır.

GLUKONİK ASİT

GLUKONİK ASİTGörünümü             : Renksiz sıvı.
Kimyasal Adı         : D-Gluconic acid, Dextronic acid
Kimyasal Formülü : C6H12O7
Ambalaj Şekli        : 250 kg. lık fıçılarda
Kullanım Alanları  :

Glukonik asitleri “yenilenen” ham madde kaynaklarından elde edilen, doğada parçalanabilir ve “güvenli” maddeler olarak kabul edilirler. Glukonik asit, meyvelerde ,bitkilerde ve bal gibi doğal ürünlerde ve şarapta doğal olarak bulunan yumuşak bir organik asittir.

Glukonik asit ve türevleri pek çok endüstriyel ve tüketici ürünlerinde ve proseslerinde kullanılırlar. Kozmetik ürünler,deterjanlar, beton üretimi,ziraii ürünler,metal ve yüzey kaplamaları,mikro elektronik sektörü bu ürünlerin kullanıldıkları sektörlere örnek olarak sayılabilir.

Glukonik asit , ve Glukonatlar metal iyonlarını kompleks yapıcı ve sekuestran olarak , pek çok endüstriyel uygulamada kullanılırlar. Özellikle, endüstriyel temizleyicilerde, su şartlandırma kimyasallarında, şişe yıkama ürünlerinde, deri , kağıt ve tekstil sanayiinde “kompleks yapıcı” ve özellikle “demir bağlayıcı” olarak çok yaygın olarak kullanılırlar.

FUMARİK ASİT

FUMARİK ASİTGörünümü             : Beyaz kristal malzeme
Kimyasal Adı         : 1,2-Ethylenedicarboxylic acid
Kimyasal Formülü : C4H4O4
Ambalaj Şekli        : 25 kg'lık torba
Kullanım Alanları  :

Doymamış dikarboksilli asitlerin en önemlilerinden biri olan fumarik asit aynı zamanda etilen dikarboksilli asit olarak da adlandırılır. E297 kodlu fumarik asit, sebze ve meyvelerin birçoğunda bulunan doğal bir asittir. Çoğunlukla mantarlarda ve ciğer otunda bulunur.

Devamını oku...

FOSFORİK ASİT

FOSFORİK ASİTGörünümü             : Renksiz sıvı
Kimyasal Adı         : Phosphoric Acid
Kimyasal Formülü : H3PO4
Ambalaj Şekli        : 35 kg'lık Bidon
Kullanım Alanları  :

Fosforik asit, fosfor, oksijen, hidrojen atomlarından oluşur. Saf hali 42oC erime noktasına sahip olan kristal bir katı halinde olup, daha düşük konsantrasyon formlarında renksiz, şurup kıvamında bir sıvı halini almaktadır.

Endüstride kullanılan türü kalsiyum fosfat kaya parçalarının sülfürik asitle ısıtılmasıyla elde edilir. Hidrojen iyonlarının biri, ikisi veya tüm üçünün diğer pozitif iyonlarla yer değiştirmesiyle ortofosfat tuzlar meydana gelmektedir.

Devamını oku...

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.