SIVI KOSTİK

SIVI KOSTİKKimyasal Adı                    : Sodyum Hidroksit
Ambalaj Şekli                   : Bidon, IBC ve tankerlerde
Kimyasal Formülü            : NaOH
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Sodyum Hidroksit beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı 50 Santigrat dereceye çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır.

Kanalizasyon/Arıtma: Asit kontrolünde, kötü kokuyu arıtmada, boruları temizlemede, pH dengelemede)

Kâğıt Sektöründe: Yapıştırıcı olarak, ısı ile yapılan matbaa baskılarında, gazete kağıdında)

Devamını oku...

PAYET KOSTİK

PAYET KOSTİKKimyasal Adı                    : Sodyum Hidroksit
Ambalaj Şekli                   : 25 Kg çuvallarda
Kimyasal Formülü            : NaOH
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Payet Kostik beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı 50 Santigrat dereceye çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır.

Devamını oku...

BONCUK KOSTİK

BONCUK KOSTİKKimyasal Adı                    : Sodyum Hidroksit
Ambalaj Şekli                   : 25 Kg çuvallarda
Kimyasal Formülü            : NaOH
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Boncuk Kostik beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı 50 Santigrat dereceye çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır.
Kanalizasyon/Arıtma: Asit kontrolünde, kötü kokuyu arıtmada, boruları temizlemede, pH dengelemede)
Kâğıt Sektöründe: Yapıştırıcı olarak, ısı ile yapılan matbaa baskılarında, gazete kağıdında)
Kimyasal Madde Üretiminde: Sodyum Aluminat, Sodyum Siyanür, Silikat, PoliKarbonat, Titan Oksit, Zeolit üretiminde)

Devamını oku...

HİDROJEN PEROKSİT

HİDROJEN PEROKSİTGörünümü              : Soluk Mavi Renk
Kimyasal adı          : Hydrogen dioxide solution
Kimyasal Formülü : H2 O2
Ambalaj Şekli        : 65 kg Bidonlarda, İbcler, Tankerli
Tanımı ve Kullanım Alanları

Hidrojen peroksit (H2O2) soluk mavi renkte; sulandırıldığında ise renksiz hale gelen bir bileşiktir. Hidrojen peroksitin akmazlık değeri, sudan daha yüksektir. Çok güçsüz bir asit olan bileşik; özellikle kâğıt sanayinde kâğıtlara beyaz renk vermek için üretilmektedir. Bileşik ayrıca dezenfektasyon, oksitleme, antiseptik üretimi ve roket yakıtı üretiminde de kullanılmaktadır.


İnsan vücudunda bu molekülü parçalamak üzere karaciğerde üretilen katalaz adlı bir enzim yer almaktadır. Bu enzim, hidrojen peroksit molekülünü parçalayarak su ve oksijen molekülü eldesi sağlar.

Devamını oku...

TİTANYUM OKSİT

TITANYUM Dİ OKSITKimyasal Adı         : Titanium dioxide
Ambalaj Şekli        : 25 Kg. çuvallarda
Kimyasal Formülü : TiO2

Titanyum dioksit (TiO2), E171 gıda katkı maddesi koduyla bilinen bir gıda renklendiricisidir. Renklendirici olarak kullanılan titanyum dioksit, titanyum beyazı olarak da bilinir. Gıda renklendiricisi olarak kullanımının yanı sıra, boya ve güneş losyonu üretiminde de kullanılır. Yaygın olarak kullanılmaktadır, çünkü gözle görülebilir ışığı etkin biçimde dağıtır, boya ve kaplamalara beyazlık, parlaklık ve opasite özellikleri verir. Ham titanyum dioksit, titanyum tetra klorun saflaştırılması yoluyla elde edilir. Bu işlem sülfat ve klor prosesleri olarak iki türde yapılmaktadır. Ticari titanyum dioksit saf değildir, sentetik bir pigmenttir.

Devamını oku...

SODYUM HİDROKSİT

SODYUM HİDROKSİTKimyasal Adı : Sodyum Hidroksit
Ambalaj Şekli : 25 Kg çuvallarda
Kimyasal Formülü : NaOH

Tanımı ve Kullanım Alanı :

Sodyum Hidroksit beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan ve sabun hissi veren bir çözelti oluşturur. İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Laboratuarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride birçok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt, boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Su ile tepkimeye girdiğinde yaklaşık 5 dakika içinde sıcaklığı 50 Santigrat dereceye çıkar ve yaklaşık 15 dakika sıcak kalır. Kanalizasyon/Arıtma: Asit kontrolünde, kötü kokuyu arıtmada, boruları temizlemede, pH dengelemede)

Kâğıt Sektöründe: Yapıştırıcı olarak, ısı ile yapılan matbaa baskılarında, gazete kağıdında)

Devamını oku...

POTASYUM HİDROKSİT

POTASYUM HİDROKSİTGörünümü                         : Beyaz, payet halde kristal
Kimyasal Adı                     : Potach Caustic
Kimyasal Formülü             : KOH
Ambalaj Şekli                    : 25 kg. lık torbalar
Kullanım alanı ve Tanımı  :

Potasyum hidroksit ya da potasyum hidrat bir kimyasal bileşiktir. Akkor derecede uçucu olan, 360 °C'de eriyen, suda ısı açığa çıkararak çözünen, beyaz renkte katı bir maddedir. Alkalik bir baz olan potasyum hidroksidin geniş bir kullanım alanı vardır. Endüstride arap sabunu üretiminde, pillerde elektrolit olarak ve gübre yapımında kullanılır.
Potasyum hidroksit tarımda özellikle asidik toprakların pH derecesini dengelemek, alkalik yapmak amacıyla sıkça kullanılır. Ayrıca tarım ilaçlarının yapımında da kullanılır. Bunun yanında tıpta, endüstriyel kimyada da kullanılır.
Potasyum hidroksit endüstriyel kimyada geniş kullanım alanlarına sahiptir. Geri dönüşümlü kâğıtların yapımı, sıvı sabun yapımı ve birçok temizlik ürününün üretiminde potasyum hidroksitten yararlanılır.
Ayrıca veteriner hekimliğinde bazı hayvan ilaçlarının yapımında kullanılmaktadır. Potasyum hidroksit CO2 tutucudur, bu yüzden bitkisel deneylerde yararlanılmaktadır

LİTYUM HİDROKSİT

LİTYUM HİDROKSİTKimyasal Adı                    : Lithium hydroxide
Ambalaj Şekli                   : 25 Kg. çuvallarda, big baglerde
Kimyasal Formülü            : LiOH
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Lityum cevheri ve konsantresi, en çok; cam, seramik ve porselen emayesi alanında kullanılır. Petalit, lepidolit ve ambilojenitin kullanılabilmesi için herhangi bir ön zenginleştirme gerekmez. Spodumen ise, içindeki demir nedeniyle, bir ön zengileştirmeden geçmek zorundadır.

Devamını oku...

MAGNEZYUM OKSİT

MAGNEZYUM OKSİTKimyasal Adı                    : Magnesium Oxide
Ambalaj Şekli                   : 25 Kg. Çuvallarda
Kimyasal Formülü            : MgO
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Magnezya olarak bilinen magnezyum oksit, magnezyum karbonat veya magnezyum hidroksitin kavrulmasıyla elde edilir. Sanayide, yüksek sıcaklığa dayanıklı tuğlalarda, elektrik ve ısı izolatörlerinde, çimento, gübre, kauçuk ve plastik imalinde faydalanılır.

KALSİYUM HİDROKSİT

KALSİYUM HİDROKSİTGörünümü                        : Kristal beyaz renkli toz halde
Kimyasal Adı                    : Calcium Oxide,
Kimyasal Formülü            : Ca(OH)2
Ambalaj Şekli                   : 25 Kg. Çuvallarda
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Kalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur. Suda çözündüğünde hamurumsu görüntü veren bir alkalidir. Geleneksel adı söndürülmüş kireç veya hidratik kireçtir.

Eğer 512 dereceye kadar ısıtılırsa bozunarak kalsiyum oksit ve suya dönüşür.

Devamını oku...

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.