TAŞ ASİDİ

TAŞ ASİDİTaş asidinin kimyasal bileşimi çeşitlilik gösterir, ısı değiştirici sistemlerde (buhar kazanları, degazör, evaparatör, indüksiyon ocakları v.b) sudan kaynaklanan korozyon ve kalıntıları temizlemekte kullanılan bir tür kimyasaldır.

Oluşan korozyon ve kalıntının cinsine kullanılan malzemenin cinsine göre değişir. Genelde amin türevli inhibitörler ile hazırlanmış asit çözeltiler olduğundan, her metalde (alimunyum ve çinko galvaniz haricinde) güvenle kullanılır.

TARTARİK ASİT

TARTARİK ASİTGörünümü             : Kristal Renksiz Organik Asit
Kimyasal Adı         : 2,3-dihydroxybutanedioic acid
Kimyasal Formülü : C4H6O6
Ambalaj Şekli        : 25 Kg. çuvallarda
Kullanım Alanları  :

Tartarik asit, bitkilerde yaygın olarak bulunan kristal yapılı, renksiz organik asit. Başta gıda sanayi olmak üzere çeşitli sanayi dallarında kullanılan bu asit, şarabın mayalanması esnasında potasyum bi tartar ve potasyumun yan ürünü olarak elde edilir. Tartarik asidi bu karışımdan ilk olarak Carl Wilhem Scheele ayırmıştır.

Devamını oku...

SÜLFÜRİK ASİT

SÜLFÜRİK ASİTGörünümü             : Renksiz yoğunluğu yüksek sıvı
Kimyasal Adı         : Sulphuric Acid
Kimyasal Formülü : H2SO4
Özellikleri              : Suda her Konsantrasyonda çözünebilir.
Ambalaj Şekli        : Bidon, IBC, Tanker
Kullanım Alanları  :

Sülfürik asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir. Çok önemli bir kimyasal madde olan sülfürik asit sanayide değme yöntemi ya da kurşun odalar yöntemi ile üretilir. Sülfürik asit çeşitli derişimleri halinde gübre, pigment, boyar madde, patlayıcı madde, ilaçlama, inorganik tuz ve petrol arıtım ve metalurji işlemlerinde kullanılır. Ayrıca çeşitli pillerin yapımında da sülfürik asitten yararlanılır. Halk arasında "akü asidi" diye bilinir. Elektriği iletir. Suda çözündüğünde çok yüksek ısı çıkar. Piyasada satılan sülfürik asitler çoğunlukla yüzde 78,93 ya da 98'liktir.

Devamını oku...

SÜLFAMİK ASİT

SÜLFAMİK ASİTGörünümü : Renksiz kokusuz beyaz kristal.
Kimyasal Adı : amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid,
Kimyasal Formülü : H2NSO3H
Özellikleri : Yavaş bir hidroliz ile suda çözünür. Asidik bir maddedir.
Ambalaj Şekli : 25 Kg. lık torbalarda
Kullanım Alanları :

1. Sülfamik asit en çok metal ve seramik gibi yüzeyleri temizlemede kullanılan temizlik maddelerinde bulunur.
2. Kireç ve pas sökücü üretimlerinde kullanılır.
3. Ayrıca takma dişleri temizlemekte kullanılan tabletlerde de bulunmaktadır.
4. Boyar madde ve pigment yapımında kullanılır.

Devamını oku...

STEARİK ASİT

STEARİK ASİTGörünümü             : Kremsi beyaz toz
Kimyasal Adı         : Octadecanoic acid
Kimyasal Formülü : CH3(CH2)16COOH , (C18H36O2)
Ambalaj Şekli        : 25 kg.lık torbalarda
Özellikleri              : Uzun zincirli alkol esterleri mum olarak bilinmektedir. Suyun yerine katı ve sıvı yağları çeker.
Kullanım Alanları  :

1. İlaç ve kozmetik sanayinde emülgatör olarak kullanılır.
2. Tekstilde yardımcı madde olarak kullanılır.
3. Kauçukta hızlandırıcı ve yumuşatıcı aktivatör olarak kullanılır.
4. Mum yapımında, pastel boya yapımında kullanılır.

Devamını oku...

SİTRİK ASİT

SİTRİK ASİT ÇİNGörünümü             : Beyaz katı kristal haldedir.
Kimyasal Adı         : E330, 3-hydroxypentanedioic acid, 3-carboxylic acid, Hydrogen citrate
Kimyasal Formülü : C6H8O7
Ambalaj Şekli        : 25 kg. lık torbalarda bulunur.
Özellikleri              : Monohidrat ve anhidrat olarak bulunur. Monohidratta bir molekül, anhidratta ise hiç su bulunmamaktadır. Bu nedenle monohidratın % 7 si sudur ve daha ucuzdur.
Kullanım Alanları  :

1.Gıdada ürünün dayanıklılığını artırmak amacıyla kullanılır. pH ı kontrol eder.
2.Alkolsüz içeceklerde tat verme amacı ile kullanılır.
3.Şekerleme ve ilaç yapımında kullanılır. Şekerleme yapımında şekerin kristalleşmesini engeller.

Devamını oku...

SALİSİLİK ASİT

SALİSİLİK ASİTGörünümü              : Renksiz, kristal yapıda
Kimyasal Adı          : 2-Hydroxybenzoic acid; o-hydroxybenzoic acid
Kimyasal Formülü  : HOC6H4COOH
Ambalaj Şekli         : 25 kg. lık torbalarda
Kullanım Alanları   :

Salisilik asit, C6H4(OH)CO2H kimyasal formüllü bir beta hidroksi asittir (BHA). Renksiz, kristal yapıdaki bu organik asit genellikle bitkisel hormon olarak kullanılır. Salisin metabolizmasının bir ürünüdür. Aspirin olarak adlandırılan asetil salisilik asitle benzer kimyasal özellikler taşır.

OLEİK ASİT

OLEİK ASİTKimyasal Adı         : (9Z)-Octadec-9-enoic acid
Kimyasal Formülü : C18H34O2
Özellikleri              : Suda çözünmez.

Oleik asit Sıvı gliserid halinde olan bitkisel veya hayvani yağlardan elde edilen doymamış yağ asitlerinin en önemlisi. İki kristal yapıya sahiptir. Alfa oleik asit 13,4°C'de, beta oleik asit ise 16,3°C'de erir. Molekülde, dokuz ila onuncu karbonlar arasında bir tane çift bağ vardır CH3-(CH2)7CH=CH-(CH2)7CO2H. Oleik asit suda çözünmez, Alkolde az miktarda, eter ve organik çözücülerin birçoğunda çok iyi çözünür.

Devamını oku...

OKZALİK ASİT

OKZALİK ASİTGörünümü             : Beyaz krital toz
Kimyasal Adı         : Ethanedioic acid, dihydrate; oxalic acid dihydrate
Kimyasal Formülü : HOOCCOOH.2H2O
Özellikleri              : Suda kolaylıkla çözülür.

Bir organik asittir. İsmini ilk defa bulunduğu yoncadan almıştır ki Oxalis türü içindeki yonca bunu açıkça göstermektedir. Zayıf asit olması her organik asit olan doğal bir özellik olup bu asitte de aynıdır. Sadece birbirine bağlı iki karboksil kökünden oluşur. Birçok bitkisel kaynakta içerik olarak bu organik asit bulunur. Bunlar kuzukulağı, domates, ıspanak saymak mümkündür. Asit olması ortamdaki mevcut bir iyonla tuz oluşturmasını beraberinde getirir. Vücuda ya da biyolojik canlı sisteme girmiş okzalik asit bu iyonlarla tuz oluşturur. Kalsiyum oksalat en çok karşıya çıkan tuzu olup vücutta özellikle üriner sistemde böbrekte birikmelere yol açarak böbrek taşı oluşmasında başrolü üstlenebilir.

NİTRİK ASİT

NİTRİK ASİTKimyasal Adı                    : Nitric Acid
Ambalaj Şekli                   : 75 Kg. bidonlarda, İBC lerde, dökme tankerli
Kimyasal Formülü            : H3NO3
Tanımı ve Kullanım Alanı :

Nitrik asit, bileşiminde üç oksijen, bir hidrojen ve bir azot bulunan kuvvetli bir asittir. HNO3 formülüyle gösterilir. Konsantrasyonu arttıkça daha tehlikeli olur, gliserin ile reaksiyona sokulduğunda nitro gliserin elde edilir. 

Dinamit, çeşitli patlayıcılar, plastik ve gübre yapımında kullanılır. Aralarında naylon ve poliüretanında olduğu plastiklerin üretiminde, amonyum nitrat üretiminde, metal sanayinde kullanılır. Temizlik sektöründe kireç sökücülerin içine bir miktar konularak kullanılır. Halk arasında "kezzap" olarak bilinir.

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.