NP 4-6-8-10-20-30

NP10Kimyasal Adı                    : 4-(2,4-dimethylheptan-3-yl)phenol
Ambalaj Şekli                   : Varillerde
Kimyasal Formülü            : C15H24O
Tanımı ve Kullanım Alanı :
Nonil fenol etoksilat tipleri çok etkili deterjanlar, emülsifiyerler, ıslatma ajanları ve dağıtıcı ajanlardır. Başlıca uygulamaları; deterjanlarda ve temizleyicilerde ve yukarıdaki özelliklerin önem taşıdığı endüstriyel proseslerdedir.

Nonil fenol etoksilat tipleri non-iyoniktir ve kimyasal olarak reaktif değildirler. Boyalar, pigmentler, koruyucu kolloidler, kalınlaştırıcı ve daha ileri aralıkta bir molar kütleye sahip diğer maddelerle uyumludur. Ayrıca erimiş metal iyonlarına karşı hassas değildir ve bu, konsantrasyonlarının çok yüksek olmamasını sağlar.Temizleyiciler: Non-iyonik olmaları sebebiyle, Nonil fenol etoksilat tipleri anyonik, katyonik ve non-iyonik yüzey aktif ve yardımcılarıyla kombinasyon yapılabilir. Alkilaril sülfanatlarla, eter sülfatlar ve diğer sülfatlı ve sülfonatlı ürünlerle tamamen uyumludur. Bu, sinerjistik etkiler sağlar ve çok yüksek derecede bir performans elde etmeye imkan verir. Ayrıca diğer non-iyonik yüzey aktiflerle ve düşük köpüklü yüzey aktiflerle de uyumludur.

Nötral temizleyiciler: Nonil fenol etoksilat 10 EO (Bu aralıktaki suda çözünür ürünler) özellikle nötral temizleyicilerde performans gösterir. Bunlar genellikle yüzey aktiflerle, dağıtıcı ajanlarla, kompleks yapıcı ajanlarla kombinasyon içinde kullanılabilir. Sodyum kümen sülfonat gibi çözücülere benzer çözücüler bazen,konsantre formülasyonlara eklenmek zorundadır.

Alkali temizleyiciler: Bu tip temizleyiciler; kostik alkaliler, çözünür karbonatlar, silikatlar ve fosfatlar tabanındadır. Metali, plakalaşma, kaplama ve anodize edilmeden önce temizlemek için kullanılırlar. Nonil fenol etoksilat 10 EO, 14 EO ve 20 EO en iyi performansı bu tip formülasyonlarda gösterirler.Onlar, anyonik yüzey aktifler, dağıtıcı ajanlar ve kompleks yapıcı ajanları ile kombine edilebilirler. Sodyum kümen sülfonat gibi çözücüler gerekirse eklenebilir.

Asit temizleyici: Nonil fenol etoksilat 10 EO ve 14 EO dekapaj çözeltileri, yağ giderici, birikinti giderici, pas gidericilerde (Hidroklorik, sülfürik, fosforik veya amidosülfonik asit bazında) kullanılan başlıca ürünlerdir.

Evsel temizleyiciler: Ev temizleyiciler çoğunlukla nötraldirler fakat hafif asit veya alkali olabilirler. Nonil fenol etoksilat 7 EO, 8 EO, 9 EO, 10 EO’la diğer non-iyonik ve anyonik yüzey aktifler, dağıtıcı ajanlar ve kompleks yapıcılarla birlikte formüle edilebilir.

Nonil fenol etoksilat 20 EO, polietilen glikol tiplerindeki katı ürünlerle birlikte katı blokları ve kozaları bağlamak için kullanılabilir.

Wax cilaları ve temizleyiciler: Nonil fenol etoksilat 10, emülsiyon tipi wax temizleyiciler için bir deterjan olarak kullanılır. Nonil fenol etoksilat 20 EO, Carnauba wax’ı emülsifiye etmek için kullanılabilir. Nonil fenol etoksilat 20 EO eklenmesi, emülsiyonların ve wax cilalarının stabilitesini düzeltmeye yardım eder.

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.