E.D.T.A

EDTAGörünümü                             : Beyaz kristal toz halinde
Kimyasal Adı                         : Ethylene Diamine Tetra Acetic acid
Kimyasal Formülü                 : C10H16N2O8
Ambalaj Şekli                        : 25 Kg. çuvallarda
Tanımı ve Kullanım Alanları :

EDTA bileşiği Etilen diamin tetra asetik asit ‘in kısaltmasidir. EDTA polyamino karboksilik asid bileşiğidir. Genel formülü ise [CH2N(CH2CO2H)2]2 şeklindedir
EDTA nin keşfi
EDTA ilk olarak Ferdinand Munz tarafından tanımlanmıştır. Munz EDTA’ nın keşfini etilendiamin ve klorasetik asit çözeltilerinden elde etmiştir.
EDTA’nın labarotuvar da kullanımı
EDTA labortuar’da metal iyonlarını tutmak için kullanılır. Biyokimya ve moleküler biyoloji iyon tüketici olarak enzimlere karşı kullanılır.Analitik kimya da compleksmetrik titrasyon, su sertliği maskeleyici ajanlar analizlerinde kullanılır.
Bunun dışında Tarım, Deterjan, Kozmetik, Metal, Tekstil sektörlerin de de EDTA kullanılmaktadır

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.