FTALİK ANHİDRİT

FTALİK ANHİDRİTGörünümü             : Beyaz toz malzeme
Kimyasal Adı         : Phthalic Anhydride
Kimyasal Formülü : C6H4 (COOH)2
Ambalaj Şekli        : 25 kg'lık torba
Kullanım Alanları  :

Renksiz, prizmatik kristal yapılı, iki değerli aromatik karboksilli asit [C6H4(COOH)2]. 210°C’ta ergir. Yoğunluğu 1,593′tür. Sıcak su, alkol ve eterde iyi çözünür. Klorlu naftalinin türevlerinden ya da naftalinin katalitik oksitlenmesinden elde edilir. Isıtılınca kolayca su kaybederek ftalik anhidriti verir. Boya ve ilâç endüstrisinde kullanılır.

Özellikle boya sanayisi için alternatifi olmayan bir hammadde olan, boya üretiminde yarı mamul olan alkid reçine ve polyester reçine üretiminde kullanılan PA, pulcuk yapıda beyaz kristal bir kimyasal maddedir.

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.