PLURAFAC

1Düşük köpüklü non-iyonik sıvı yüzey aktiflerdir.

Plurafac LF tipleri, alkoksile edilmiş, baskın olarak dallanmamış yağ alkollerinden oluşur. Etilen oksidin yanı sıra,daha yüksek alken oksitler içerirler. Plurafac LF 031, 131, 132, 231 ve 431 ‘in yağ alkolü zincirleri bir alkil grubunda son bulur. Plurafac LF 1430 özel bir alkoksilattır. Plurafac LF tipleri, berrak veya hafif bulanık sıvılardır. Depolama sırasında pH düşüşüne uğrayabilirler fakat bu durum onların performansını etkilemez.

Çözünürlük: Plurafac LF tiplerinin çözünürlüğü bulanma noktalarıyla aynı hizada artar. Oda sıcaklığının altında bir bulanma noktasına sahip ürünler; alkoller, glikoller veya sodyum kümen sülfonat gibi çözücüler eklenerek berrak çözeltileri oluşturmak üzere hazırlanabilirler.

Plurafac LF tipleri, non-iyonik yüzey aktiflerle uyumludur. Plurafac LF tipleri ayrıca anyonik ve katyonik yüzey aktiflerle bir kombinasyon içerisinde kullanılabilirler. Sert sudaki Ca, Mg veya herhangi biriyle reaksiyon vermez, çözünür alkali tuzları, karboksimetil selüloz gibi anyonik polimerler veya Sokalan CA ve PA çeşitleriyle reaksiyon vermez.

Bir hidroksil grubu içerisinde sona eren aralıktaki ürünler; formaldehit, klor bileşikleri, fosfatlar, silikatlar, soda külü, hidroklorik asit, fosforik asit, sitrik asit ve diğer alkali ve asitlerin çoğuna karşı dirençlidir. Bu Plurafac LF 1430 için de geçerlidir. Bir alkil grubuyla sonlananlar, şişe yıkama makineleri için kullanılan deterjanlarda kullanılan alkaliler gibi kuvvetli alkalilere karşı dirençlidir.

Hidroksille sonlanan Plurafac LF tipleri, orta alkallikteki formülasyonlarda, artan sıcaklıklarda uzayan periyotlarda kademeli olarak sarıya dönebilir fakat bu deterjanlık ve köpük karakterine herhangi bir etkiye sahip değildir. Sodyum meta silikat, sodyum hidroksit ve çözünür bir dikloro izosiyanurat gibi diğer maddeler eklenmeden önce , fosfat ve karbonatların üzerine bu yüzey aktifler eklenerek, toz bulaşık yıkama deterjanlarında sarılaşmadan sakınılabilir. Hidroksille sonlanan Plurafac LF tiplerinin hepsi asitlere dayanıklıdır ancak kuvvetli asidik çözeltiler için en çok Plurafac LF 220, 221 ve 711’in kullanımı en uygun olan ürünlerdir.

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.