PARAFİN

PARAFİNGörünümü : Kokusuz renksiz
Ambalaj Şekli : 25 kg. koli kutularda
Kullanım Alanları :

Parafin petrolden elde edilen renksiz, kokusuz bir mum çeşidi. Parafin mumu ilk defa 1829 yılında Carl Reichenbach tarafından odun katranından; daha sonra bütümlü tabakalardan; 1867'den sonra da petrolden elde edildi. 1947'de de sentetik parafin mumu yapıldı.

Petrolün bir yan ürünüdür. Ayrıca ham petrolün, parafininin giderilmesi gerekir. Ham petrolün rafinasyonunda yan ürün olarak elde edilen yağlı parafin önce sıcakta eritilir, sonra da soğutularak yalnız parafinin donması sağlanır ve donan posa şeklindeki parafin yağlı kısımlarından süzülerek ayrılır.

Devamını oku...

GÜMÜŞ SİYANÜR

GÜMÜŞ SİYANÜRGörünümü             : Renksiz, Gri kristal
Kimyasal Adı         : Argentous cyanide
Kimyasal Formülü : AgCN
Ambalaj Şekli        : 25 Kg. Çuvallarda

Gümüş siyanür, hidrosiyanik asit ve bu asitten türeyebilen metal tuzlarının genel adıdır.
Hepsi şiddetli zehirlidir. En önemlileri, sodyum siyanür ve potasyum siyanürdür. Endüstride ısıtılmış kuru karbonlar üzerinden, amonyak (NH3) ve CO gazlarının karışımı geçirilerek elde edilirler. HCN (Hidrosiyanik asit), acı badem kokusunda çok uçucu bir sıvıdır.

Devamını oku...

GÜMÜŞ NİTRAT

GÜMÜŞ NİTRATGörünümü             : beyaz/gri toz
Kimyasal Adı         : Nitric acid silver(1+) salt
Kimyasal Formülü : AgNO3
Ambalaj Şekli        : 25 Kg. Çuvallarda

Gümüş nitrat en önemli gümüş tuzudur. Renksiz ağır kristaller teşkil eder. Tıpta dağlamak maksadıyla kullanılır ve anti bakteriyel özelliği vardır. Siğil tedavisinde çok iyidir. Ayrıca deriyi ve organik maddeleri karartmada tercih edilir. Deriyi kararttığından cehennem taşı ismini almıştır. Suda ve alkolde kolayca çözündüğünden birçok gümüş bileşiklerinin elde edilmesinde ilkel madde olarak kullanılır.

Devamını oku...

GLİSERİN

GLİSERİNGörünümü             : Renksiz, kokusuz hafif tatlı yoğun bir sıvıdır.
Kimyasal Adı         : E422, 1,2,3-propanetriol, gliserol
Kimyasal Formülü : C3H8O3
Özellikleri              : Polar organik bir trihidroksi alkoldür. Su ve alkol ile karışır; asetonda çözünür. Nemlendirme özelliği sayesinde özellikle kişisel bakım ürünlerinde ve aynı zamanda birçok farklı sektörde kullanımı oldukça yaygındır. Hacminin 4 katı kadar su absorbe edebilir. Doğal ve petrokimyasal yollardan elde edilebilen gliserin, hayvansal ve bitkisel yağlarda bulunur.
Ambalaj Şekli        : 250 kg. lık fıçılarda
Kullanım Alanları  :

1.Gıda ve içeceklerde nem tutucu, çözücü ve tatlandırıcı olarak kullanılır ve gıdaların korunmasına yardımcı olur.

Devamını oku...

FTALİK ANHİDRİT

FTALİK ANHİDRİTGörünümü             : Beyaz toz malzeme
Kimyasal Adı         : Phthalic Anhydride
Kimyasal Formülü : C6H4 (COOH)2
Ambalaj Şekli        : 25 kg'lık torba
Kullanım Alanları  :

Renksiz, prizmatik kristal yapılı, iki değerli aromatik karboksilli asit [C6H4(COOH)2]. 210°C’ta ergir. Yoğunluğu 1,593′tür. Sıcak su, alkol ve eterde iyi çözünür. Klorlu naftalinin türevlerinden ya da naftalinin katalitik oksitlenmesinden elde edilir. Isıtılınca kolayca su kaybederek ftalik anhidriti verir. Boya ve ilâç endüstrisinde kullanılır.

Devamını oku...

FORMALDEHİT

FORMALDEHİTGörünümü                             : Renksiz kokulu
Kimyasal Adı                         : Fannoform, formalith, formic aldehyde, formol, fyde
Kimyasal Formülü                 : CH2O
Ambalaj Şekli                        : Bidonlarda, İbclerde,Tankerli
Tanımı ve Kullanım Alanları :

Molekül Formülü: CH2O Erime –Kaynama noktasi: -15,-21 C (%37 saflıkta) Molar ağırlığı: 30,026 g/mol Aldehitlerin en basit üyesidir. Diğer ismi Metanal'dir. Karbonil grubunun boş olan iki bağına birer hidrojen bağlanmasıyla oluşur.Zehirli bir kimyasaldır. Kaynama noktası -15 °C ve erime noktası -21 °C’dir. Formaldehit, genellikle % 37’lik sulu çözeltisi şeklinde taşınır veya depo edilir. Bu çözeltiye formalin denir. Formalinden, düşük basınç altında su buharlaşıp, ayrıldığı zaman, paraformaldehit meydana gelir. Bu bir polimer olup, formülü HO (CH2O)xH olan beyaz katı bir maddedir (x yaklaşık 30’dur). Bu polimer ısıtıldığı zaman, gaz formaldehide dönüşür. Bundan dolayı, gaz formaldehit elde etmek için, uygun bir kaynaktır. Saf formaldehitten, polimer ürünler elde edilebildiği gibi, fenol ve kazein ile de sentetik reçine ve plastikler imal edilmektedir.

Devamını oku...

ETİL ASETAT

ETİL ASETATGörünümü                             : Renksiz, sıvı bileşik
Kimyasal Adı                         : Etil etanoat
Kimyasal Formülü                 : CH3COOCH2CH3
Ambalaj Şekli                        : 190 kg Varillerde, İbclerde, Dökme
Tanımı ve Kullanım Alanları :

Etil asetat (sistematik adıyla etil etanoat, kısaltılmış yazımıyla EtOAc veya EA), CH3COOCH2CH3 formülüne sahip bir organik bileşik.

Devamını oku...

E.D.T.A

EDTAGörünümü                             : Beyaz kristal toz halinde
Kimyasal Adı                         : Ethylene Diamine Tetra Acetic acid
Kimyasal Formülü                 : C10H16N2O8
Ambalaj Şekli                        : 25 Kg. çuvallarda
Tanımı ve Kullanım Alanları :

EDTA bileşiği Etilen diamin tetra asetik asit ‘in kısaltmasidir. EDTA polyamino karboksilik asid bileşiğidir. Genel formülü ise [CH2N(CH2CO2H)2]2 şeklindedir
EDTA nin keşfi
EDTA ilk olarak Ferdinand Munz tarafından tanımlanmıştır. Munz EDTA’ nın keşfini etilendiamin ve klorasetik asit çözeltilerinden elde etmiştir.
EDTA’nın labarotuvar da kullanımı
EDTA labortuar’da metal iyonlarını tutmak için kullanılır. Biyokimya ve moleküler biyoloji iyon tüketici olarak enzimlere karşı kullanılır.Analitik kimya da compleksmetrik titrasyon, su sertliği maskeleyici ajanlar analizlerinde kullanılır.
Bunun dışında Tarım, Deterjan, Kozmetik, Metal, Tekstil sektörlerin de de EDTA kullanılmaktadır

DİSİYANDİAMİD

DİSİYANDİAMİDGörünümü                             : Beyaz toz
Kimyasal Adı                         : 2-Cyanoguanidine
Kimyasal Formülü                 : C2H4N4
Ambalaj Şekli                        : 25 kg. lık torbalarda
Tanımı ve Kullanım Alanları :

1. Deri sektöründe selektif doldurucu etkisi işe derilerin etekler gibi boşluklu kısımlarını doldurur.
2. Gübre yapımında, yanmazlık aprelerinde, epoksi laminatlarda, su şartlandırma ve kauçuk kimyasallarında kullanılır.

Dİ ETANOL AMİN

Dİ ETANOL AMİNGörünümü                             : Renksiz sıvı
Kimyasal Adı                         : Diethanolamine
Kimyasal Formülü                 : C4H11NO2
Ambalaj Şekli                        : 200-210 kğ varillerde
Tanımı ve Kullanım Alanları :

• Nötralizasyon işlemlerinde ve aktivatör olarak;
• Anyonik ve non-iyonik yüzey aktiflerin üretiminde;
• Fotografik kimyasalların üretiminde;
• Gaz temizleyici absorbsiyon yardımcısı olarak;

Devamını oku...

Vitrindeki Ürünler

 • Kalsiyum Hidroksit

  KALSİYUM HİDROKSİTKalsiyum hidroksit sönmemiş kirece su ilave edilmesiyle elde edilen kimyasal bileşiktir. Kristal beyaz renkli toz halde bulunur.

 • Baryum Klorür

  BARYUM KLORÜRBeyaz toz haldedir. Higroskopiktir. Baryum elementinin suda çözünebilen en önemli tuzlarındandır.

 • İzo Butanol

  İZO BUTANOL

  Alkol tipi yardımcı bir organik solventtir. Aromatik hidrokarbon solventlerle kombine edilerek; alkid-amino, akrilik amino sistemlerde ve nitroselüloz...

 • POLİ VİNİL ALKOL

  POLİ VİNİL ALKOLPolivinil alkol suda çözünür bir polimerdir. Bir polivinil esterinin (polivinil asetat) hidroliziyle hazırlanır.